Famoslaina


Lainaehdot

SMS-vippi voidaan myöntää täysi-ikäiselle Suomen kansalaiselle, jolla ei ole luottohäiriömerkintää, kun hänellä on julkinen ja omissa nimissään oleva matkapuhelinliittymä. Lainanhakijoiden luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta luottotietojärjestelmästä. Lainanhakijan henkilötiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Luotonantaja tekee tarvittaessa myös muita tarkistuksia. Niiden jälkeen luottopäätös toimitetaan lainanhakijalle tekstiviestinä. SMS-pikalaina voidaan jättää myöntämättä luotonantajan oman harkinnan mukaan. Luotonantajan ei myöskään tarvitse ilmoittaa perusteluita päätökselleen.

SMS-vipin hakeminen

Luotonhakija voi hakea SMS-vippiä tekstiviestillä tai muulla luotonantajan ilmoittamalla tavalla.

SMS-pikalainan määrä on 50 €, 100 €, 200 € tai 300 €. Laina-aika katsotaan alkaneeksi, kun pikalaina on kirjattu saapuneeksi lainanhakijan pankkitilille. Laina-aika päättyy eräpäivänä 7, 14, 21 tai 28 päivän kuluttua laina-ajan alkamispäivästä. Pikalaina sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa pikavippi ilman lisäkuluja takaisin ennen eräpäivää.

SMS-vipin kulut ja takaisinmaksu

Lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle pikalainan käsittely- ja toimituskulut. Kulut 50€ suuruisesta pikalainasta 14 päivän maksuajalla ovat 35,70€ ja 100€ suuruisesta pikalainasta 41,65€. Luotonantaja lähettää lainanhakijan ilmoittamaan ja väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseen laskun, pikalaina ja siihen lisätyt käsittely- ja toimituskulut maksetaan. 50€ vipistä 14 päivän maksuajalla laskun suuruus on yhteensä 85,70€, 100€ vipistä on laskun suuruus yhteensä 141,65€. Lisäksi lainanhakijan maksettavaksi tulevat hakemiseen liittyvät tekstiviestikulut, 1,90 €/lähetetty viesti, jotka lainanhakija maksaa puhelinlaskussaan.

Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Jos Famos- pikalainaa kuluineen ei ole maksettu kokonaisuudessaan takaisin eräpäivään mennessä, peritään maksamatta olevalle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 €. Jollei velkaa makseta maksuhuomautuksista huolimatta, velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi. Kokonaan maksamatta jäänyt, erääntynyt velka peritään lopullisesti oikeusteitse. Kaikki perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi.

Oikeus pikalainan peruuttamiseen

Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi. Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:

• lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
• ilmoitus peruuttamisesta
• paikka ja päiväys
• lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttaessaan pikalainan lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle peruuttamisesta aiheutuvaa korvausta koko siltä ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytössä.
Lainanhakija sitoutuu, viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, palauttamaan luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

Peruuttamisesta aiheutuva korvaus lasketaan seuraavissa esimerkeissä kuvatulla tavalla: Lainanhakijan peruuttaessa pikalainan 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaessa rahat 28 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kaikkiaan 42 päivältä ja se on yhteensä 60 €. Lainanhakijan on tällöin maksettava luotonantajalle lainapääomineen yhteensä 160 €. Jos lainanhakija peruuttaa pikalainan 10 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat samana päivänä, lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kymmeneltä päivältä. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain mukaisesti.

Yleiset ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Jos lainanhakija antaa virheellisiä tietoja, jotka aiheuttavat selvitystyötä, on luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50 € / h. Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- , nimen ja muiden yhteystietojen muutokset luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainanhakijan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille maksettua pikalainaa luotonantajasta riippumattomista syistä.

Pikalaina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle tilille yksinomaan lainanhakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa itse kokonaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi.

Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin Famoslaina SMS-vippeihin.

Luotonantajan vastuu

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä: viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä. Tämä ei riipu siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta tai laiteviasta.

Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

 

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä luotonantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten. Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti.

Saat tilillesi kymmenessä minuutissa 50- 300 euroa, kun toimit näin:

Lähetä tekstiviesti 300 28 ETUNIMI SUKUNIMI HETU TILINUMERO OSOITE POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA numeroon ----. Viestin hinta on 1,90 €.

esim. 300 28 TERTTU TERÄVÄ 123456-123A 123456-123456 TAUKOTIE 1 00100 HELSINKI numeroon ----.

Kun Famoslaina on hyväksynyt pikalainahakemuksesi, saat ilmoitusviestin. Vastaa viestiin : KYLLÄ. Vastauksellasi hyväksyt lainaehdot.

Saat rahat tilillesi muutamassa minuutissa.